יום ראשון ללימודים תשפ"ב והודעות לעולים לא'

היום הראשון לשנת הלימודים תשפ"ב- יום ד' כ"ד אלול תשפ"א 1.9.21

הלימודים יתחילו בשעה 8:00 ויסתיימו בשעה 12:45

אסיפת הורים ראשונה תתקיים ביום ג', ט"ז אלול תשפ"א 24.8.21 בשעה 20:00

מפגש היכרות עם המחנכת יתקיים ביום ד' י"ז אלול תשפ"א 25.8.21

ילדים ששם משפחתם מתחיל באות א-כ כולל בין השעות 17:30-18:00

ילדים ששם משפחתם מתחי באות ל-ת  בין השעות 18:30-19:00

מצפים לראותכם

צוות מחנכות א'

 

ידיעות נוספות