לוח צילצולים

מערכת השעות העדכנית לשנת תשפ"א – שימו לב לשעות ההתחלה והסיום של כל שיעור ולמועדי ההפסקות.
מערכת שעות – אביגדור ורשה – תשפא

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:50
שיעור שני
8:50
9:40
הפסקה
9:40
10:00
הפסקת אוכל
10:00
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:45
הפסקה
11:45
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור שישי
12:45
13:30
שיעור שביעי
13:30
14:15